Vrh B / Litter B

Narodení 26.1.2018 / Born on 26th January 2018
4 fenky a 3 psy / 4 females and 3 males
 
1. fenka / female : Back to Innocence - červená / red
 
 
 
2. fenka / female : Boom of Dynamite - ružová / pink - ZADANÁ (zostáva ako pokračovateľka v CHS)
 
 
3. fenka / female : Blossom of Life "Hazel" - žltá / yellow - ZADANÁ (USA / https://stoneybrookgordonsetters.com/)
 

Hazel bude využívaná v chove dlhoročného chovateľa gordonsetrov a mimoriadneho poľovníka.

 
 
4. fenka / female : Beauty of the Beast - fialová / purple
 
 
5. pes / male : Best of Era - modrý / blue - ZADANÝ (SR)
 

Best je u mojej dobrej kamarátky, poľovníčky v Nitre. Lovu zdar!

 
 
6 pes / male : Brutus - zelený / green - ZADANÝ (SR)
 
Brutusko už v novej rodinke nášho poradcu chovu pre gordonsetrov.
 
 
7. pes / male : Born to be Wild - čierny / black - ZADANÝ (USA / https://stoneybrookgordonsetters.com/ )
 
Will bude využívaný v chove dlhoročného chovateľa gordonsetrov a mimoriadneho poľovníka.