Vrh A / Litter A

Narodení 23.1.2015 / Born on 23rd January 2015

6 psíkov a 4 fenky / 6 dogs and 4 bitches

Videá na Youtube si môžete pozrieť tu.

 

1. chlapec / boy : Adventurous Apollo "Denny" - žltý / yellow: ZADANÝ (SR)

Apollo je už v novej rodinke s dvoma parťákmi, ktorým bude robiť spoločnosť pri športových aktivitách.

pôrodná váha / birth weigh 200 grams, 7 deň 690, 14 deň 1150, 21 deň 1900, 28 deň 3000, 35 deň 4800, 49 deň 5600, 9 týždeň 7,5 kg

 

2. chlapec / boy : Absolute Hunter "Nox" - zelený / green: ZADANÝ (SR)

Aj Nox je už doma a spoznáva svet :)

pôrodná váha / birth weigh 380 grams, 7 deň 760, 14 deň 1190, 21 deň 1750, 28 deň 3300, 35 deň 5100, 49 deň 6100, 9 týždeň 7,8 kg

 

3. chlapec / boy : Arctic Storm "Hektor" - ružový / pink: ZADANÝ (SR)

Už v novej rodinke z Košíc

pôrodná váha / birth weigh 260 grams, 7 deň 690, 14 deň 1150, 21 deň 1720, 28 deň 2900, 35 deň 4600, 49 deň 5500

 

4. chlapec / boy : Amaranth "Amar" - červený / red: ZADANÝ (SR)

Amuško odišiel do novej rodiny študentky veteriny, ktorá sa s ním plánuje venovať canisterapii a agility.

pôrodná váha / birth weigh 280 grams, 7 deň 640, 14 deň 1170, 21 deň 1780, 28 deň 2900, 35 deň 4800, 49 deň 5900, 9 týždeň 8 kg

 

5. chlapec / boy : Avalanche Attack "Argo"- fialový / purple: ZADANÝ (ČR)

Už v novom domove s rodinou poľovníka.

pôrodná váha / birth weigh 240 grams, 7 deň 680, 14 deň 1270, 21 deň 2000, 28 deň 3400, 35 deň 5200, 49 deň 6200

 

6. sučka / bitch : Amellie "Lilly" - žltá / yellow: ZADANÁ - ostáva v CHS ako pokračovateľka chovu

pôrodná váha / birth weigh 260 grams, 7 deň 660, 14 deň 1200, 21 deň 1850, 28 deň 3300, 35 deň 5100, 49 deň 5900, 9 týždeň 7,5 kg

 

7. chlapec / boy : Amethyst "Ametyst" - modrý / blue: ZADANÝ (SR)

Už s novou rodinkou mladučkého lesníka :)

pôrodná váha / birth weigh 300 grams, 7 deň 770, 14 deň 1320, 21 deň 1900, 28 deň 3500, 35 deň 5300, 49 deň 6200

 

8. sučka / bitch : Aura of Louise "Aura" - ružová / pink: ZADANÁ (SR)

Lujzička je v rodine aktívneho sokoliara a venuje sa rôznym aktivitám.

pôrodná váha / birth weigh 420 grams, 7 deň 690, 14 deň 1080, 21 deň 1700, 28 deň 2900, 35 deň 4100, 49 deň 4700

 

9. sučka / bitch: Adelaide "Enny" - červená / red: ZADANÁ (ČR)

Už v novom domove s úžasnou rodinkou z Ostravy.

pôrodná váha / birth weigh 490 grams, 7 deň 710, 14 deň 1140, 21 deň 1830, 28 deň 3300, 35 deň 5100

 

10. sučka / bitch: Alsbeth "Bety" - fialová / purple: ZADANÁ (ČR)

Betuška odišla k mladému poľovníkovi, kde bude mať plné ruky práce.

pôrodná váha / birth weigh 370 grams, 7 deň 600, 14 deň 1040, 21 deň 1550, 28 deň 2700, 35 deň 4000, 49 deň 4700, 9 týždeň 6 kg