Klubová výstava, Radošovce, 27.5.2012 - trieda mladých - výborná, CAJC

Klubová výstava, Radošovce, 27.5.2012 - trieda mladých - výborná, CAJC

Mladá suka, dobre vyvinutá na vek, dobrá hlava, elegantný krk, dobré plecia a zadné uhlenie, temperamentný pohyb a dobrý postoj, potrebuje viac výstavného tréningu.

Posudzovala: p. Vojna Medvedec (SRB)