DuoDanube Bratislava 20-21.8.2016, MVP - trieda stredná, 2x Výborná 1, 2x CAC

Dospelá suka s výbornou typickou hlavou, tmavé oko, úplný nožnicový zhryz, dobrý krk, korektná línia chrbta, správne nasadený a nesený chvost, dobrá spodná línia, dobre zaúhlená, dobrý pohyb, srsť štandardná, pokojná povaha.

Posudzoval: Miroslav Stanovský (SK)

Suka s typickou samičou hlavou správny formát, hrudník v rozvoji, dobré uhlenie, správny pohyb, dobrá v postoji, veľmi milá povaha.

Posudzoval: Andrzej Brabletz (PL)