Argos

Argos

Dva dni po Otiskovej smrti zomrel Argosko. Náš kamarát a parťák na prechádzkach. Chýbaš mi aj ty papuľka :-(

( * 27.10.2003 - + 9.2.2011 )