Ocenenie

07.03.2011 07:22

V nedeľu 6.3. 2011 sa konala členská schôdza nášho klubu SKPS. Každoročne sa na nej vyhlasujú výsledky súťaže o najúspešnejšieho pracovného a výstavného psa klubu za predchádzajúci rok.

Tentokrát bol medzi ocenenými aj môj Otisko, ktorý skončil ako tretí najúspešnejší pracovný pes za rok 2010.

Miláčik, bol si NAJLEPŠÍ !!!

III. MIESTO - NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES - 2010 - SKPS