Plánujeme šteniatka / We plan puppies

Viac info čoskoro / More info soon 

 

Chovateľská stanica

DARK HOUSE OF GORDONS

 

Vítam vás na stránke, zameranej najmä na chov plemena gordonseter. Momentálne mám v CHS chovnú sučku Amellie Dark House of Gordons, fenku, ktorú som si nechala po mojej kedysi chovnej suke Zare Otis z Holubické stráně, ktorá je však už sterilizovaná. Lilly sa tak stala mojou veľkou nádejou do ďalšieho chovu. Tak ako jej mama, aj Lilly úspešne zložila rôzne skúšky, odchovala 2 zdravé a úspešné vrhy, z ktorých som si opäť nechala fenku Chilly, tá zatiaľ vyzerá veľmi nádejne, ako výstavne, tak aj po pracovnej stránke. Dúfam, že sa nám spolu bude dariť, a že ako pokračovateľka chovu bude úspešná ako jej mama a babka. 

Táto Chovateľská stanica vznikla v roku 2011. Hlavným dôvodom, prečo to všetko vzniklo, bol môj vôbec prvý pes - Bady "Otis" z Jastrabieho lesa, ktorý ma priviedol k poľovníckej kynológii a vďaka ktorému som spoznala mnoho skvelých ľudí :D Otis, ako vynikajúci pracovný pes, s dobrými predpokladmi exteriéru a zdravých kĺbov, mal byť zakladateľom môjho chovu, ale osud rozhodol inak. Mesiac po tom, ako sme prišli o Otiska, sme si domov priviezli Zaru Otis z Holubické stráně, ktorá s ním mala pôvodne tvoriť chovný pár. Kedže sa naše plány skrížili a po Otisovi som nemala šteniatko, ktoré som tak veľmi chcela, na poslednú chvíľu sa kamarátke a chovateľke, od ktorej máme Zaru, podarilo vybaviť aspoň to, že malá Zara bude niesť Otiskovu pamiatku vo svojom mene. Preto Zara Otis.

 

Dúfame, že sa Vám na našich stránkach bude páčiť :-)

 

 

DARK HOUSE OF GORDONS KENNEL

 

Welcome to my website, particularly aimed to the breeding of gordon setters. Currently I have one brood GS bitch Amellie Dark House of Gordons, the daughter of my Zara Otis z Holubické stráňe, which has been sterilized. So does Lilly become a great hope in the breeding future. She has successfully done few exams, brood two healthy litters, from which I also kept a female Chilly, which looks very promissiong in show and exams. I hope, everything will go well and that she will be as successful as her mom and granny is. 

This kennel was founded in 2011. The main reason, why that all has started, was my very first dog - Bady “Otis” z Jastrabieho lesa, which brought me to hunting cynology and through which I met many great people :D Otis as an excellent hunting dog, with good exterior condition and healthy hips, should be the founder of my breeding, but the destiny decided in other way. One month after we lost our Otis, we brought home a puppy Zara Otis z Holubické stráně, which originally has to make a breeding pair with him. Because our plans had crossed and I have never had a puppy after Otis, which I wanted so much, at a last moment our friend a breeder of our GS bitches, managed to arrange at least, that a little Zara will carry the Otis memory in her name. That's why she is called Zara Otis.

 

We hope you will enjoy our site :-)

Find a Dog Breeders in Europe