Žitnoostrovská výstava poľovných psov, 15.6.2013, Báč - trieda otvorená - Výborná, Víťaz triedy, Oblastný víťaz

Žitnoostrovská výstava poľovných psov, 15.6.2013, Báč - trieda otvorená - Výborná, Víťaz triedy, Oblastný víťaz

Posudok čoskoro doplním..

Posudzovala: p. Zuzsanne Vácsi-Balogh (HU)