Špeciálna KV pri Svetovej výstave psov / WDS 10.10.2009 - trieda otvorená - VD

Špeciálna KV pri Svetovej výstave psov / WDS 10.10.2009 - trieda otvorená - VD

Good size and type, little bit shy dog, good expression, good neck and backline, a bit snooping, need a little bit chest, a bit narrow front, well angulation, moves well but too narrow in the movement.

Pes správneho typu a veľkosti, mierne hanblivý, správny výraz, správne suchý krk a horná chrbtová línia, ostražitý, plytší hrudník, spredu užší, správne uhlenie končatín, správny pohyb, i keď v pohybe trochu úzky.

Posudzovala: Mrs. Marianne Gyárfás, HU

 

Veľmi pekne ďakujeme Karolíne Vašíčkovej za predvedenie Otíka :)

foto: www.prepotesenie.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=25:10.10.2009-specialna-klubova-vystava-bratislava-incheba-gordon-seter&Itemid=28