24.7.2010, Špeciálne skúšky z vodnej práce , PZ Hubert, okr. Galanta - Nebojsa

24.7.2010, Špeciálne skúšky z vodnej práce , PZ Hubert, okr. Galanta - Nebojsa

 V sobotu 24.7.2010 za v okrese Galanta konali Špeciálne skúšky z vodnej práce, organizované PZ Hubert v Nebojsi.

Bolo prihlásených 9 psov, z toho dvaja z nášho klubu. GS BADY z Jastrabieho lesa s vodičom Stanislavom Benkovským a POI NERO z Košáku s vodičom Zoltánom Válkym. Zloženie plemien bolo i tu rôznorodé. Rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom p. Molnárom mal možnosť posudzovať psy v tomto zastúpení plemien: 2x MKS, 2x NKS, 1x ČF, 1x WKS,1x AŠŠ, 1x POI a 1x GS.

Súťažilo sa v Dolnej Strede, v príjemnom prostredí ramena rieky Váh. Počasie prialo, bufet bol počas celých skúšok k dispozícii, čo dodalo na dobrej nálade ako vodičom, tak i koróne. Čo však organizátorom vytýkam je, že terén, kde sa skúšalo, nebol absolútne vhodný na tento typ skúšok, čo sa týka najmä disciplíny naháňanie v rákosí, dohľadávka z rákosia a stopa živej kačice na vode.

Prvou disciplínou bola ochota na hlbokej vode, kde všetci psy ochotne vošli do vody a boli na nej ovládateľní, až na jedného NKS, ktorý sa dvakrát vrátil takmer úplne na breh. Vodič ho však stihol včas stočiť späť na vodnú hladinu.

Pokračovalo sa stopou živej kačice na vode. Tu sme mali možnosť opäť vidieť, že kačice z domácich suchých odchovov nemali snahu vyplávať na voľnú hladinu. Po dlhšom plašení zveri sa ich však podarilo vyhnať aspoň trochu a psy tak mohli predviesť svoju loveckú vášeň v ich sledovaní.

Naháňanie v rákosí bolo asi najzložitejšou disciplínou, pretože psy mali problém vôbec doň vojsť, ale prešiel každý.

Takisto dohľadávka sa robila na tom istom mieste. Psy ktorí sa dlhšie snažili prebiť rákosím mali znížené známky, čo sa ale nemôže vytýkať ani psom ani vodičom, pretože do takto neupraveného terénu vojde máloktorý i vynikajúci pes.

Predposlednou disciplínou bolo prinášanie kačice z hlbokej vody, kde každý pes preukázal, že vie plávať a prinášať zver. V jednom prípade, sučka MKS zareagovala na výstrel a keď sa priblížila ku kačici, zvrtla sa od nej. Vodič ju však povelmi utvrdil pri prinášaní a tak to zvládla aj ona.

Čerešničkou nakoniec bolo správanie sa na stanovišti, kde naši kluboví zástupcovia ukázali 100% pokoj, ostatní psy si z ľahu posadali a po každom výstrele sledovali okolie. Všetci však prešli touto disciplínou s plným počtom bodov.

Víťazom skúšok sa stal pointer NERO z Košáku s vodičom Zoltánom Válkym - I. cena.

Gordonseter BADY z Jastrabieho lesa s vodičom Stanislavom Benkovským - II.cena.

Rozhodcovský zbor po vyhlásení výsledkov poďakoval organizátorom PZ Hubert za starostlivosť v priebehu celého dňa, všetkým prítomným za slušné správanie sa počas skúšok a tento deň ukončil prevolaním Slovenskej poľovníckej kynológii ZDAR!

foto: stano3c.rajce.idnes.cz/SSVP_24.7.2010_Galanta/