Klubová výstava, Radošovce, 11.5.2014 - trieda pracovná - výborná 1 , CAC

Klubová výstava, Radošovce, 11.5.2014 - trieda pracovná - výborná 1 , CAC

3,5 ročná pracovná sučka dobrej kostry a končatín, mladistvý výraz hlavy, správne nasadenie ramien, trochu dlhšie predkolenie a vyššie nasadený chvost.

Posudzovala: p. Willy Duijnkerke (NL)