Celoštátna výstava psov, Senec, 8.6.2012 - trieda mladých - výborná 1, CAJC

Celoštátna výstava psov, Senec, 8.6.2012 - trieda mladých - výborná 1, CAJC

Mladá suka dobrej hlavy, silnej kostry, výborné uhlenie, dobrý hrudník a predhrudie, dobrý pohyb, dobré predvedenie.

Posudzoval: Pavel Navrátil (CZ)