Ben z Jastrabieho lesa

Ben z Jastrabieho lesa

 Beník nás nečakane a náhle opustil počas poľovačky. Táto strata nás bolí o to viac, že sme sa poznali takmer celý život a bol jeho neodmysliteľnou súčasťou. Budeš chýbať zlatík :-* 

( * 11.5.2007 - + 12.10.2014)